De garage is gesloten vanaf zaterdag 8 juli t/m zondag 23 juli. Verhuur en wasboxen zijn gewoon open.

Disclaimer

Lanters Autoverhuur B.V. (Kamer van Koophandel: 17022478), hierna te noemen Lanters, verleent u hierbij toegang tot www.hlanters.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Lanters behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Lanters spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Lanters.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Lanters nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Lanters.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lanters, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 • Wist u dat:

  Wij ruim 60 jaar bestaan?
  APK aanbieden voor € 35,-
  Wij beschikken over 3 luxe auto wasboxen?
  Wij onderhoud uitvoeren aan vrijwel alle merken?
  APK klaar is terwijl u wacht?
  Autohuur mogelijk is vanaf een halve dag?
  Wij een leenfiets ter beschikking hebben?
  Wij gratis Wifi en koffie bieden terwijl u wacht?

 • Google Beoordelingen
  4.5
  Gebaseerd op 153 beoordelingen
 • Online afspraak maken
 • Direct auto huren
 • Nieuws